USA CorpService

cégalapitás

Miért érdemes céget alapítani az USA-ban?

Az Egyesült Államok az egyik legrégebbi piacgazdaság, ahol befektetéseink– melyeket a helyi törvények és nemzetközi egyezmények is védenek – teljes biztonságban vannak.

A különböző társasági formák közül azt érdemes választani, ami leginkább megfelel a vállalkozás tevékenységének. Legkedvezőbb cégformák a cégalapításhoz az Inc., Co., LLC. Ezek a cégek korlátolt felelősségű jogi személyek, vagyis a bejegyzett törzstőke mértékéig felelnek.

Mivel jogi személyről van szó, tevékenységét a törvényes keretek között szabadon végezheti, a külföldi tulajdonosnak nem szükséges külön engedéllyel rendelkeznie (pl. zöldkártyával, adószámmal, stb.) Cégalapítást és teljes körű szolgáltatást tudunk nyújtani az ügyfeleinknek, egyéni adószámmal (ITIN) és a federalis adószámmal (EIN) együtt.

Szükség szerint tudunk székhelyet biztosítani, ill, teljes körű szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek cégalapításhoz. Valamint magyar nyelvű könyvelőt tudunk biztosítani, aki a cég teljes körű könyvelését és az éves beszámoló elkészítését végzi.

Adórendszer

Államok szintjén eltérő, és államokon belül minden megyének joga van saját adót kivetni. A vállalati nyereségadó 0 és 20% között szóródik, az ÁFA megfelelője a sales tax, mely szintén államonként eltérő. Adókedvezmények nagyon széles körben igénybe vehetőek, egyrészt iparági megfontolások alapján (megújuló energiaforrások, kutatás-fejlesztés, stb.), másrészt regionális vagy helyi döntések alapján gazdaságfejlesztési és munkahely teremtési céllal. A személyi jövedelemadó államonként eltérő, illetve van egy szövetségi és egy helyi adó része.

Külföldi magánszemélyek adózása

Az első megvizsgálandó kérdés az, hogy ki számít adó szempontjából külföldinek (Non-resident Taxpayer) és ki számít belföldinek (Resident Taxpayer). Adózási szempontból belföldinek számít egy külföldi magánszemély, amennyiben:

 • ez az első év, hogy az Egyesült Államok területén tartózkodik és túllépte a 183 napot vagy,
 • az elmúlt 3 évben összesen több mint 183 napot,

és mindegyik évben legalább 31 napot tartózkodott az Egyesült Államok területén.

A vállalatalapítás feltételei

Az amerikai törvényrendszer az angolszász jogot veszi alapul, amely eltér a Magyarországon megszokott gyakorlattól.

 • A cégnyilvántartást az adott állam hivatala

vezeti (Secretary of State), nem cégbíróság.

 • A nyilvántartásban nem tüntetik fel a tulajdonosokat. A regiszterbe csak a céget vezetők, képviselők adatai kerülnek be.
 • Külföldi magánszemélyek, vagy cégek is lehetnek tulajdonosok.
 • Akár egy személy is alapíthat részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot.
 • Nem szükséges meghatározni a cég tevékenységét.
 • A tulajdonosoknak és a vezetőknek, képviselőknek nem kell, hogy legyen állandó bejelentett lakhelyük az USA területén, de meg kell adni levelezési vagy működési címet

Az alapvető vállalkozási jogi formák az egyes amerikai államokban gyakorlatilag azonosak a világ más országaiban alkalmazott formákkal, melyek a következők:

 • Egyéni vállalkozó (Sole proprietorships):

Alapítása nem igényel kormányzati díjfizetést, csak könyvelést. Auditálást nem követel a törvény, de hitelezők, biztosítók igényelhetik a könyvvizsgálatot.

 • Társaság (Partnerships):

Egyének és más jogi személyek egyesülése üzletvitel céljából. Bár nem kötelező, de a legtöbb társaság társasági szerződés alapján működik. A partnerek egyénileg adóznak a társaság jövedelme alapján. Legtöbb állam megengedi a korlátolt társaság (limited partnerships) alkalmazását, ahol minden tag csak a saját főrészesedése arányában viseli a felelősséget. Kell azonban legalább egy partner, akire nem vonatkozik a korlátozás. Legtöbbször használt megjelölése: limited partnership, limited, company, L.P., Ltd., Co. Általában nincs előírt alapítási költségkötelezettség, de az alapítási szerződés elkészítéséhez jogi tanácsadó igénybevétele ajánlatos. Számítógépes könyvelés szükséges, a kettős könyvelés ajánlott. Ha a társaságot bármilyen formában értékesítik (pl. törzstőke emelés meghirdetése), az auditált mérleg elkészítése kötelező.

 • Vállalatok (Corporations):

Jellemző jogi forma, a részvénytulajdonosok személyesen nem felelősek a cég működéséért vagy kötelezettségeiért. Ez a külföldiek által legkedveltebb jogi forma. A cég akkor is folyamatosan működik, ha a részvénytulajdonos túlad a részvényein. Legtöbb állam megkívánja, hogy a cég névhasználatában szerepeljen: a corporation, incorporated szó, vagy rövidítésük (Corp., vagy Inc.). A vállalatok az igazgatótanács irányelvei alapján és a menedzsment irányításával működnek.

Alapításánál nincsenek különleges megkötések, de a formalizált kettős könyvelés kötelező. Hitelezők igényelhetik az auditált pénzügyi mérleg készítését is.

– Egyik legáltalánosabb cégforma.

– Bármennyi részvényese lehet.

– A részvényeit a tőzsdén is forgalmazhatja.

– Tulajdonosainak nincs személyi felelősségük a cég tevékenysége iránt.

– Az alapításkor nem feltétlenül szükséges alapvagyont felmutatni.

– Bonyolultabb cégviteli előírások:

részvénykibocsátás, közgyűlés, cégstruktúra és működési szabályok.

 • Korlátolt felelősségű vállalatok (LimitedLiability Companies):

Ez a jogi forma, amely kombinálja a tagok és tulajdonosok korlátolt felelősségét a szerkezeti rugalmassággal. Legtöbb állam előírja a névhasználatnál a Limited Liability Company, LLC, Limited Company vagy LC feltüntetését. Ez a forma még nem minden államban elfogadott. Az auditálás itt sem kötelező.

– A tulajdonosainak a felelőssége csakis a cégvagyonba bevitt összeg mértékéig terjed.

– Tulajdonosai lehetnek akár magánszemélyek, akár cégek.

– Az alapításkor nem feltétlenül szükséges alapító vagyont felmutatni.

– Egyszerű cégviteli előírások és minimális ügyviteli dokumentáció.

 • Fióküzlet (Branches) és Képviseletek (Representativ Offices):

Külföldiek gyakran üzemeltetnek fiókvállalatot vagy képviseleti irodát, amelyek a helyi államok törvényei szerint kötelesek működni. A fiókvállalat kötelezettségeiért a tulajdonos vállalat a felelős. Ezek az intézmények egyre kevésbé népszerűek.

 • Vegyes vállalatok (Joint Venture):

Ezek szervezhetők társasági vagy vállalati alapon.

 • Vállalatfelvásárlás és fúziók (Acquisitions and Mergers):

Egyes államokban speciális szabályok vannak érvényben, sok esetben az USA Értékpapírpiaci Bizottsága (US. Securities Exchange Commission), vagy az illető állam hasonló hivatalának engedélye szükséges a részvény felvásárlási tranzakciókhoz.

 • Non-profit vállalatalapítás: non-profit

Non-Profit jelleggel vallási, jótékonysági, tudományos, kutatói, illetve oktatási céllal jegyezhető vállalkozás.