USA CorpService

Az alapvető vállalkozási jogi formák az egyes amerikai államokban gyakorlatilag azonosak a világ más országaiban alkalmazott formákkal, melyek a következők:

Egyéni vállalkozó (Sole proprietorships):

Alapítása nem igényel kormányzati díjfizetést, csak könyvelést. Auditálást nem követel a törvény, de hitelezők, biztosítók igényelhetik a könyvvizsgálatot.

• Társaság (Partnerships):

Egyének és más jogi személyek egyesülése üzletvitel céljából. Bár nem kötelező, de a legtöbb társaság társasági szerződés alapján működik. A partnerek egyénileg adóznak a társaság jövedelme alapján. Legtöbb állam megengedi a korlátolt társaság (limited partnerships) alkalmazását, ahol minden tag csak a saját főrészesedése arányában viseli a felelősséget. Kell azonban legalább egy partner, akire nem vonatkozik a korlátozás. Legtöbbször használt megjelölése: limited partnership, limited, company, L.P., Ltd., Co. Általában nincs előírt alapítási költségkötelezettség, de az alapítási szerződés elkészítéséhez jogi tanácsadó igénybevétele ajánlatos. Számítógépes könyvelés szükséges, a kettős
könyvelés ajánlott. Ha a társaságot bármilyen formában értékesítik (pl. törzstőke emelés meghirdetése), az auditált mérleg elkészítése kötelező.

• Vállalatok (Corporations):

Jellemző jogi forma, a részvénytulajdonosok személyesen nem felelősek a cég működéséért vagy kötelezettségeiért. Ez a külföldiek által legkedveltebb jogi forma. A cég akkor is folyamatosan működik, ha a részvénytulajdonos túlad a részvényein. Legtöbb állam megkívánja, hogy a cég névhasználatában szerepeljen: a corporation, incorporated szó, vagy rövidítésük (Corp., vagy Inc.). A vállalatok az igazgatótanács irányelvei alapján és a menedzsment irányításával működnek.

Alapításánál nincsenek különleges megkötések, de a formalizált kettős könyvelés kötelező. Hitelezők igényelhetik az auditált pénzügyi mérleg készítését is.

Egyik legáltalánosabb cégforma.

Bármennyi részvényese lehet.

A részvényeit a tőzsdén is forgalmazhatja.

Tulajdonosainak nincs személyi felelősségük a cég tevékenysége iránt.

Az alapításkor nem feltétlenül szükséges alapvagyont felmutatni.

Bonyolultabb cégviteli előírások:

részvénykibocsátás, közgyűlés, cégstruktúra és működési szabályok.

• Korlátolt felelősségű
vállalatok (LimitedLiability Companies):

Ez a jogi forma, amely kombinálja a tagok és tulajdonosok korlátolt felelősségét a szerkezeti rugalmassággal. Legtöbb állam előírja a névhasználatnál a Limited Liability Company, LLC, Limited Company vagy LC feltüntetését. Ez a forma még nem minden államban elfogadott. Az auditálás itt sem kötelező.

A tulajdonosainak a felelőssége csakis a cégvagyonba bevitt összeg mértékéig
terjed.

Tulajdonosai lehetnek akár magánszemélyek, akár cégek.

Az alapításkor nem feltétlenül szükséges alapító vagyont felmutatni.

Egyszerű cégviteli előírások és minimális ügyviteli dokumentáció.

• Fióküzlet (Branches) és Képviseletek (Representativ Offices):

Külföldiek gyakran üzemeltetnek fiókvállalatot vagy képviseleti irodát, amelyek a helyi államok törvényei szerint kötelesek működni. A fiókvállalat kötelezettségeiért a tulajdonos vállalat a felelős. Ezek az intézmények egyre kevésbé népszerűek.

• Vegyes vállalatok (JointVenture):

Ezek szervezhetők társasági vagy vállalati alapon.

• Vállalatfelvásárlás és fúziók (Acquisitions and Mergers):

Egyesállamokban speciális szabályok vannak érvényben, sok esetben az USA Értékpapírpiaci Bizottsága (US. Securities Exchange Commission), vagy az illető állam hasonló hivatalának engedélye szükséges a részvény felvásárlási
tranzakciókhoz.

• Non-profit vállalatalapítás: non-profit

Non-Profit jelleggel vallási, jótékonysági, tudományos, kutatói, illetve oktatási céllal jegyezhető vállalkozás.

Categories: Termekforgalmazas

Comments are closed.